fbpx

Find jobs

Show Filter

Nhân Viên Marketing Executive Part-time

TronHouse
6.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫

Nhân Viên Graphic Designer Part-time

TronHouse
6.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫

Nhân Viên Customer Service Full-time/Part-time

TronHouse
6.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫

Nhân Viên Chụp Ảnh Studio

TronHouse
6.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫

CHUYÊN VIÊN SALES B2B

ThaoNguyen
6.500.000 ₫ - 12.000.000 ₫

Nhân viên kinh doanh

LEANH
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫

Japanese CEO Assistant

YNG Career Co.,Ltd
7.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

YNG Career Co.,Ltd
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE