fbpx

PROCESS J1

QUY TRÌNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TẠI MỸ VISA J1

 

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ:

 • YNG thẩm định hồ sơ
 • Ứng viên test Tiếng Anh
 • Ký hợp đồng dịch vụ, đóng phí đợt 1

YNG TRIỂN KHAI HỒ SƠ:

 • YNG đăng ký thông tin ứng viên
 • Tiến hành tìm công việc phù hợp cho ứng viên

CÔNG VIỆC:

 • Sắp xếp lịch phỏng vấn của ứng viên với nhà tuyển dụng

NHẬN KẾT QUẢ PHỎNG VẤN:

 • Hồ sơ phỏng vấn đậu, nhận thỏa thuận nhận việc từ nhà tuyển dụng
 • Ứng viên đóng phí đợt 2

TIẾN TRÌNH NỘP ĐƠN DS-2019:

 • YNG tư vấn thủ tục giấy tờ & hướng dẫn cách điền đơn DS-2019
 • YNG hướng dẫn ứng viên nộp đon DS-2019

ĐƠN DS-2019 ĐƯỢC DUYỆT:

 • Ứng viên làm Visa, chuẩn bị chứng từ
 • Ứng viên phỏng vấn xin Visa J1
 • Nhận Visa J1 chương trình thực tập sinh

YNG HƯỚNG DẪN ỨNG VIÊN CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐI MỸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE