Find jobs

Show Filter

KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY CNC (phay/cắt dây)

YNG Career Co.,Ltd
7.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫

Purchaser

12.000.000 ₫ - 17.000.000 ₫

Nhân viên Hành chính – Văn phòng

YNG Career Co.,Ltd
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫

KỸ SƯ THIẾT KẾ SẢN PHẨM

YNG Career Co.,Ltd
8.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫

KỸ SƯ HÓA

YNG Career Co.,Ltd
7.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE