fbpx

J1 Visa

1.Visa J1

Visa J1 là gì

Trở thành thực tập sinh quốc tế là một trong những cách giúp sinh viên nâng cao được trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm quý giá. Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội phát triển những mối quan hệ lâu dài và bền vững. Chương trình trao đổi thực tập sinh đem đến cho công dân nước ngoài cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và môi trường đa văn hóa tại Mỹ.

Theo Bộ luật Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ, Visa J1 được cung cấp cho công dân nước ngoài khi tham gia chương trình trao đổi, giao lưu hoặc đào tạo ngắn hạn. Điều này có nghĩa là trước khi bạn được cấp visa J1, bạn phải đáp ứng các yêu cầu và tham gia một trong các loại Chương trình trao đổi thực tập sinh thông qua một tổ chức tài trợ. Nếu bạn được công nhận đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình, nhà tài trợ sẽ cung cấp cho bạn thông tin và tài liệu cần thiết để đăng ký visa J1.

Người phụ thuộc:
Vợ/chồng hoặc con chưa kết hôn dưới 21 tuổi muốn đi cùng hoặc tham gia cùng người có thị thực J-1 đến Hoa Kỳ trong thời gian lưu trú của họ phải có thị thực J-2.
Vợ/chồng và/hoặc con đương đơn chính theo diện thị thực khách trao đổi tại Hoa Kỳ không được làm việc khi sử dụng thị thực J-2 trừ khi họ đã nộp Mẫu đơn I-765 (Đơn xin cấp Giấy phép Làm việc), được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xem xét và chấp thuận cho phép làm việc.

Thủ Tục Xin Visa J1

Tư Vấn Thủ Tục

Chuẩn Bị Hồ Sơ

Nộp Đơn Xin Visa

Phỏng Vấn Tại Đại Sứ Quán

Cấp Visa J1

Hồ Sơ Xin Visa J1

Để tham gia Chương trình trao đổi thực tập sinh tại Mỹ, bạn phải đăng ký cấp visa J1 từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thời gian từ lúc đăng ký cho đến lúc xếp lịch phỏng vấn visa J1 có thể khác nhau vì thế chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký sớm. Bạn nên nộp đơn xin thị thực (Visa) J1 tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ trước khi bắt đầu chính thức tham gia chương trình trao đổi. Khi nộp đơn bạn cần chú ý chuẩn bị các loại hồ sơ như sau

 • Hộ chiếu hợp lệ và có hiệu lực ít nhất 6 tháng
 • Một ảnh kích thước 5x5cm (theo định dạng quy chuẩn)
 • Mẫu đơn DS-7002 đã được hoàn thành và được phê duyệt (đã ký) / Kế hoạch Thực tập (T / IPP).
 • Phí chương trình 
 • Phí SEVIS I-901 đối với người xin cấp visa J, hiện tại là 180 USD.
 • Mẫu DS-2019 đã được chấp thuận từ chương trình
 • Mẫu đơn DS-160 Visa không định cư
 • Phí xin thị thực không định cư ($160 USD); biên nhận thanh toán phải đi kèm với đơn xin thị thực của bạn

*Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào hoàn cảnh của người nộp đơn

**Tất cả các tài liệu ngoại trừ Giấy chứng nhận quan hệ gia đình phải được nộp bằng tiếng Anh

2- Đơn DS-2019

Khái Niệm DS-2019

DS-2019 là Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (tạm dịch: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách trao đổi J1).DS-2019 – là thư mời/ giấy xác nhận về việc bạn sẽ học/ làm việc tại đơn vị/ tổ chức của họ.

Tài liệu này được sử dụng để xin giấy phép nhập cảnh thông qua visa J1 ở Hoa Kỳ. Tài liệu này cũng được yêu cầu khi phỏng vấn Đại sứ quán để xin visa J1.
DS 2019 sẽ xác định người tham gia và công ty tuyển dụng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc cũng như mô tả về chương trình trao đổi.

 

Mẫu đơn DS-2019 bao gồm:

 • Thông tin ứng viên tham gia chương trình
 • Thông tin tổ chức bảo trợ (họ tên, chữ ký, số điện thoại, địa chỉ của người chịu trách nhiệm trong tổ chức bảo trợ)
 • Bảng mô tả công việc
 • Ngày bắt đầu & kết thúc chương trình và danh mục chương trình
 • Chi phí ước tính sẽ cung cấp cho ứng viên trong suốt chương trình

Thủ Tục Xin Cấp Đơn DS-2019

Tư Vấn Thủ Tục

Chuẩn Bị Hồ Sơ

Nộp Đơn Xin DS-2019

Phỏng Vấn Với Cơ Quan DS

Cấp Đơn DS-2019

* Các cuộc phỏng vấn với các cơ quan DS có thể được miễn trong một số trường hợp

Hồ Sơ Xin Cấp Đơn DS-2019

 • Bản sao hộ chiếu hợp lệ và có hiệu lực ít nhất 6 tháng
 • Thông tin công ty tuyển dụng (Host Company)
 • Bản sao visa Hoa Kỳ của bạn (nếu có)
 • Giấy xác nhận sinh viên hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp / bảng điểm (nếu có)
 • Giấy xác nhận/thư mời nhận việc

* Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào tình hình của đương đơn, tất cả các tài liệu phải được nộp bằng tiếng Anh.

1.Visa J1

What Is J1 Visa

International educational and cultural exchanges are one of the most effective means of obtaining invaluable professional development experience while also developing lasting and meaningful relationships. They provide an extremely unique opportunity to experience the United States and American culture. The Exchange Visitor program (J visa) provides foreign nationals the ability to come to the United States to participate in a wide variety of educational and cultural exchange programs.

The Immigration and Nationality Act (INA) provides the exchange visitor (J) nonimmigrant visa category for persons who are approved to participate in exchange visitor programs in the United States. This means that before you can apply at an American embassy or consulate for a J visa, you must apply, meet the requirements, and be accepted for one of the Exchange Visitor Program categories through a designated sponsoring organization. If you are accepted as a participant in an exchange program, the sponsor will provide you with information and documents necessary to apply for the J visa to enter the United States.

Dependent person:

A spouse or unmarried child under the age of 21 who wants to travel with a person with a J-1 visa to the United States must have a J-2 visa.

The spouse and/or unmarried child under the age of 21 cannot work in USA when using a J-2 visa unless they have submitted Form I-765 (Application for Work Permit). This form must be reviewed and approved by Translation. US Citizenship and Immigration Service (USCIS).

J1 Visa Application Procedure

Consulting Procedure

Document Preparation

Apply for Visa

Interview with the U.S. Embassy

Visa Issued

Required Documentation

In order to join the Visitor Exchange program, you must register and receive a J-1 visa from the U.S embassy or consulate in Vietnam. The waiting time for an appointment for J visa interviews may vary, so you must apply soon. You should apply for a visa at an embassy or consulate before the beginning of your exchange program. Before the beginning of the process, each candidate will be required to submit the following forms.

 • A passport valid for travel to the United States, with an expiry date at least six months beyond the applicant’s intended period of stay in the United States.
 • One 2×2-inch photograph taken within the last 6 months
 • A completed and approved (signed) Form DS-7002 Training/Internship Placement Plan (T/IPP).
 • Program fees
 • I-901 SEVIS Fee for J-1 visa applicants (currently $180 USD)
 • Approved form DS-2019 Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (to be provided by US program).
 • Form DS-160 Non-immigrant Visa Application. The processing fee for the Non-immigrant Visa Application is currently USD $160.00; the payment receipt must accompany your visa application.

*Additional documents may be requested depending on the applicant’s situation.

**All documents except for the Family Relations Certificate must be submitted in English.

2- Form DS-2019

What is DS-2019

Form DS-2019 is “Certificate of Eligibility for Visitor Status (J-1)”. DS-2019 is a controlled document that only can be issued by donors designated by by State Department-designated sponsors to foreign nationals who have selected the Exchange Internship program. The applicant then apply at the USA Embassy or Consulate for the J-1 visa to participate in the Exchange Internship Program.

DS 2019 will be able to identify the exchange visitor and the designated sponsoring organization, and will be able to identify the start and end dates and description of the exchange visit program.

The Form DS-2019 including

 • Identifies the participant
 • A brief description of the exchange visitor program
 • Identifies the beginning and end dates of the program and the program category
 • Identifies the sponsor (name, signature and phone number/address of the sponsor’s responsible officer)
 • Provides the total estimated financial support to be provided to the participant during the program

DS-2019 Application Procedure

Consulting Procedure

Document Preparation

Apply for DS-2019

Interview with Sponsor Organization

DS-2019 Issued

* Interviews with DS agencies may be omitted in some cases

YNG CAREER

 

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE