fbpx

Tỷ lệ đậu Visa là bao nhiêu phần trăm?

Tại YNG Career, chúng tôi cam kết tỷ lệ đậu visa là 99%. Ngoài yếu tố người tham gia đủ điều kiện tham gia chương trình, nhân viên lãnh sự còn xét cấp visa dựa trên nhiều yếu tố khác như: khả năng tiếng Anh, quá trình công tác học tập tại Việt Nam, mối ràng buộc ở Việt Nam, có người thân ở Hoa Kỳ hay không, từng đến Mỹ bao giờ chưa, từng có hồ sơ định cư hay không, điều kiện tài chính. Vì vậy, tỷ lệ visa thành công còn tùy thuộc nhiều vào điều kiện riêng của mỗi người. Nhưng nhìn chung, chương trình có tỉ lệ đậu visa cao so với du học, du lịch tự túc bởi đây là chương trình mang tính hệ thống, có Tổ chức bảo trợ, có công ty thực tập, đồng thời chương trình cũng không đòi hỏi chi phí quá cao.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE