fbpx

Trong quá trình thực tập tại Mỹ, nếu gặp khó khăn thì phải làm sao?

Tổ chức bảo trợ tại Mỹ sẽ hỗ trợ bạn qua đường dây nóng 24/24 để đảm bảo an toàn và an ninh cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của Tổ chức bảo trợ để trình bày khó khăn và nhờ hỗ trợ. Hoặc bạn có thể gửi email hoặc fax. Mọi thông tin liên hệ sẽ được cung cấp cho bạn trước khi xuất cảnh.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE