fbpx

Tôi có được thực tập ở những công ty nổi tiếng không?

Công ty thực tập sẽ là những công ty được công nhận tính hợp pháp bởi Tổ chức bảo trợ và chính phủ Hoa Kỳ.Công ty thực tập sẽ là những công ty quy mô lớn, vừa hoặc nhỏ trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. YNG Career cố gắng sắp xếp công ty thực tập phù hợp với bạn nhất.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE