fbpx

Tham gia chương trình thì có được ở với người thân không?

Nếu bạn có người thân tại Mỹ và mong muốn sống cùng người thân, chương trình sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, chương trình không đảm bảo sắp xếp chỗ ở theo địa điểm yêu cầu của mỗi cá nhân. Vì vậy, YNG Career khuyến khích những bạn có khả năng sống tự lập thì mới tham gia chương trình.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE