fbpx

Nên nộp hồ sơ trước bao lâu?

Bạn nên nộp hồ sơ trước 4 tháng tính từ ngày xuất cảnh. Vì thông thường quy trình từ lúc nộp hồ sơ đến khi hoàn tất khoảng 3-4 tháng. Vì thế, chúng tôi khuyến khích bạn nên nộp hồ sơ sớm nhất có thể.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE