fbpx

Sau khi nộp hồ sơ, nếu không thích có thể đổi vị trí thực tập được không?

Chương trình sẽ sắp xếp vị trí thực tập theo chuyên ngành học và kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Chương trình không cam kết sắp xếp vị trí thực tập theo sở thích hoặc trái chuyên ngành. Trừ khi bạn có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại vị trí đó tại Việt Nam.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE