fbpx

Điều kiện tham gia chương trình là gì?

Điều kiện tham gia chương trình là nam hoặc nữ chưa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp các ngành kinh tế, tài chính, thương mại, kỹ thuật, đồ họa, nhà hàng khách sạn, nông nghiệp…Là công dân Việt Nam, không có tiền án tiền sự. Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm. Có khả năng sống tự lập. Khả năng giao tiếp Tiếng anh tốt.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE