fbpx

Việc ăn ở bên Mỹ sẽ như thế nào?

Sau khi sắp xếp công ty thực tập, Tổ chức bảo trợ sẽ hỗ trợ tìm nơi ở cho bạn ở gần khu vực thực tập. Tiền thuê nhà và các các sinh hoạt phí khác như ăn uống, tắm giặt, điện thoại sẽ do bạn tự chi trả.Thông thường, tiền thuê nhà là $350 – $500 USD tùy bang, tiền ăn uống, giặt giũ, đi lại, nhu yếu phẩm… là $400 – $550, tổng cộng khoảng $800 – $1000/tháng. Bang nào chi phí đắt đỏ thì tiền lương cũng sẽ cao. Một vài công ty cũng sẽ cung cấp nơi ở, có hoặc không có thu phí. Tuy nhiên, điều này sẽ được thông báo rõ từ đầu.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE