fbpx

Có cam kết từ nhà tuyển dụng không?

CÓ. Ứng viên sẽ được nhận một thư mời nhận việc từ phía nhà tuyển dụng. Ngoài ra, bạn sẽ được cấp bản DS-2019 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quy định, trong đó nêu rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email, họ tên người tham gia, mức lương, số giờ thực tập trong tuần và chi tiết nội dung công việc thực tập.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE