fbpx

Tôi tham gia chương trình cùng với bạn, vậy có được sắp xếp ở chung không?

YNG Career sẽ cố gắng sắp xếp để các bạn có thể ở chung với nhau. Tuy nhiên, vấn đề này YNG Career không đảm bảo 100% vì có thể các bạn thực tập ở các cty khác nhau. Tuy nhiên, ở YNG vẫn có nhiều trường hợp các bạn được sống chung với nhau và thực tập chung một công ty.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE