fbpx

Tôi có được lựa chọn bang để thực tập?

Địa điểm thực tập sẽ ở tất cả các bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, YNG Career chỉ cam kết sắp xếp địa điểm công ty thực tập phù hợp với chuyên ngành học hoặc kinh nghiệm làm việc. Không thể sắp xếp địa điểm thực tập theo mong muốn của mỗi cá nhân.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE