fbpx

Chương trình này có phổ biến không?

Chương trình trao đổi thực tập sinh dạng J1 visa có khoảng 30 năm trước. Mỗi năm chính phủ Hoa Kỳ cho phép khoảng 165.000 người từ khắp các quốc gia vào Hoa Kỳ theo các chương trình dạng này.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE