fbpx

Chương trình có đòi hỏi bằng Tiếng anh không?

Thực tế, chương trình chỉ ưu tiên mà không bắt buộc có bằng Tiếng Anh. Tuy nhiên, chương trình yêu cầu khả năng tiếng anh cũng bạn phải từ khá trở lên để đảm bảo bạn có thể giao tiếp được khi sang Mỹ. YNG Career sẽ kiểm tra tiếng anh của bạn (miễn phí) để đánh giá năng lực tiếng anh của bạn có phù hợp với chương trình hay không. YNG Career sẽ kiểm tra tiếng anh bằng một trong các phương thức sau: phỏng vấn tại văn phòng, phỏng vấn qua skype hoặc điện thoại.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE