Tôi sẽ chuẩn bị những hồ sơ gì?

Hồ sơ cơ bản mà bạn cần chuẩn bị ban đầu bao gồm: sơ yếu lý lịch (theo mẫu của YNG Career), bằng tốt nghiệp (đối với đối tượng đã tốt nghiệp), giấy chứng nhận sinh viên (đối với sinh viên chưa tốt nghiệp), giấy chứng nhận công tác tại công ty, hình thẻ (chụp không quá 6 tháng). YNG Career sẽ hướng dẫn chi tiết hơn khi bạn đăng ký tham gia chương trình.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE