fbpx

Tôi sẽ chuẩn bị những hồ sơ gì?

Hồ sơ cơ bản mà bạn cần chuẩn bị ban đầu bao gồm: hồ sơ dân sự, hồ sơ học tập, hồ sơ tài chính và hồ sơ việc làm,… YNG Career sẽ hướng dẫn chi tiết hơn khi bạn đăng ký tham gia chương trình.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE