fbpx

Bao lâu sẽ hoàn thành xong hồ sơ?

Thông thường ở YNG Career, quy trình này thường mất khoảng 3-4 tháng. Tùy theo điểm mạnh của mỗi hồ sơ mà quy trình này nhanh hay chậm. Nếu bạn có khả năng Tiếng anh tốt, điểm học tập cao, có chuyên ngành và kinh nghiệm phù hợp thì quy trình sẽ được rút ngắn còn 2 tháng. Tuy nhiên, nếu sau 6 tháng, bạn vẫn chưa được xếp chỗ, YNG Career sẽ có chính sách hoàn phí ban đầu cho bạn hoặc tiếp tục duy trì hồ sơ cho bạn.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE