fbpx

E2 Visa

Visa E2

Visa E2 là gì? 

Visa không nhập cư E2 cho phép một công dân của một quốc gia theo hiệp ước (một quốc gia mà Hoa Kỳ duy trì một hiệp ước thương mại và chuyển hướng) được phép vào Hoa Kỳ khi đầu tư một lượng vốn đáng kể vào một doanh nghiệp Mỹ. Visa E-2 cũng có sẵn đối với nhân viên không phải là nhà đầu tư của doanh nghiệp, miễn là những người có cùng quốc tịch với nhà đầu tư và được dành cho một vai trò trong kinh doanh ở Hoa Kỳ mà là điều hành / giám sát hoặc đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt cần thiết cho hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Visa E2 có thời hạn từ 2 đến tối đa 5 năm.

Vợ hoặc chồng và các con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của doanh nhân theo hiệp ước và nhà đầu tư theo hiệp ước hoặc nhân viên của các doanh nghiệp có thể được cấp thị thực phụ thuộc loại E để đi cùng hoặc đi theo vợ hoặc chồng hoặc bố mẹ của họ.

>> Nếu bạn muốn đi thực tập tại Mỹ, tìm hiểu ngay về Visa J1 <<

Hồ sơ xin Visa E2

Mẫu đơn DS-160 Visa không định cư

Mẫu đơn DS-156E nhà đầu tư không di dân đã hoàn thành và được phê duyệt (dành cho giám đốc điều hành / quản lý / nhân viên thiết yếu)

Hộ chiếu hợp lệ và có hiệu lực ít nhất 6 tháng

Một ảnh kích thước 5x5cm (theo định dạng quy chuẩn)

Một kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy cho thấy doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tạo ra đủ tiền để hỗ trợ người nộp đơn trong thời gian ở Mỹ cùng với tất cả những người phụ thuộc

Một giấy đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chứng minh thu nhập

Chứng minh ý định trở về nước

E2 Visa

What is E2 Visa? 

The E-2 Investor Visa allows an individual to enter and work inside of the United States based on an investment he or she will be controlling, while inside the United States. The investment must be “substantial.” Investor visas are available only to citizens of certain countries. E-2 visas are also available to non-investor employees of the business, as long as the persons are of the same nationality as the investor and are destined for a role in the US business that is either executive/supervisory or requires specialized skills that are essential to the efficient operation of the US enterprise.

The E2 visa is good for two years to five years (depending on the country of origin) and can be extended indefinitely.

Because there is no dedicated dependent visa class for E-2 visas, spouses and unmarried children (under 21) may receive derivative E-2 visas in order to accompany the principal immigrant.

>> If you want to join internship program, click here to learn more about J1 Visa  <<

Required Documentation

Nonimmigrant Visa Electronic Application, Form DS-160Nonimmigrant Treaty Trader/Treaty Investor Application DS-156E, completed and signed, for executives/managers/essential employees.

A passport valid for travel to the United States and with a validity date at least six months

One 2-by-2-inch (5-by-5-cm) photograph

A credible business plan showing that the US business will generate enough money to support the applicant during his/her stay in the US along with all his dependents. The business cannot be marginal.

A business registration for the United States business

Proof of source of income

Proof of intent to return to your country

 

 

 

 

 

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE