fbpx

Universities

Chương trình “Tìm Hiểu Văn Hóa và Ngôn Ngữ Việt Nam”

Vào tháng 6 vừa qua, Công ty YNG Career đã tổ chức thành công Chương trình “Tìm Hiểu Văn Hóa và Ngôn Ngữ Việt Nam”. Đây là chương trình dành cho các bạn sinh viên Đại Học Silla Hàn Quốc học tập tiếng Việt tại Đại Học Khoa Học Xã Hội-Nhân Văn và tìm hiểu […]
.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE