fbpx

Seminars

HỘI THẢO “THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TẠI MỸ” TẠI TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG DIỄN RA THÀNH CÔNG

Vào sáng ngày 5/12/2019 tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU). Buổi hội thảo “Thực tập hưởng lương tại Hoa Kỳ” do Công Ty YNG CAREER phối hợp cùng TTQH Doanh nghiệp ĐH Hồng Bàng đã diễn ra rất tốt đẹp. Trong hơn 90 phút thời lượng của chương trình, đại diện của YNG […]

Hội Thảo Định Hướng Nghề Nghiệp Tại Hoa Kỳ Đã Diễn Ra Thành Công

Vào ngày 15/05/2019 vừa qua, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, công ty YNG Career đã tổ chức thành công buổi hội thảo về Định Hướng Nghề Nghiệp Tại Hoa Kỳ. Trong hơn 120 phút thời lượng của chương trình, đại diện nhà tuyển dụng từ Mỹ đã chia sẻ rất nhiều thông tin chi […]
.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE